Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 2

RTS Collaborative

How to Trademark Your Logo with the USPTO: A Detailed Guide

How to Trademark Your Logo with the USPTO: A Detailed Guide

Κανονική τιμή $5.00 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $5.00 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Safeguard your brand identity with our comprehensive guide, "How to Trademark Your Logo with the USPTO." This detailed, step-by-step manual is designed to empower business owners, entrepreneurs, and creatives with the knowledge needed to successfully navigate the trademark registration process without the need for a lawyer.

Our guide covers every essential aspect, from conducting a trademark search using the USPTO's TESS database to submitting your application through TEAS. Learn how to properly prepare your documents, respond to Office Actions, and monitor your application's status. Additionally, we provide crucial tips on avoiding common scams and pitfalls, ensuring your trademark journey is smooth and secure.

Features:

  • Clear, easy-to-follow instructions
  • Links to essential USPTO resources and forms
  • Real-world examples of documents and specimens
  • Guidance on filing without a lawyer
  • Advice on protecting against trademark scams
  • Legal disclaimer for added peace of mind

Whether you're a startup looking to protect your new logo or an established business aiming to secure your brand, this guide provides the tools and insights you need to achieve trademark success. Get your copy today and take the first step towards securing your brand's future.

Προβολή όλων των λεπτομερειών